Nieuws

17.12.2012

Continue screening

Vanaf het voorjaar van 2013 komen alle mensen die in een kinderdagverblijf, bso in een peuterspeelzaal of als gastouder werken in een centraal register te staan. In 2016 komen hier ook stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers in te staan. Zodra iemand met Justitie in aanraking komt, wordt door de dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekeken of diegen in de kinderopvang kan blijven werken. Zo nee, dan krijgt de gemeente en de GGD een signaal.
Commissie Gunning.

Met deze aanpak voert het kabinet de screening in de kinderopvang verder door dan de Commissie Gunning na de Amsterdamse zedenzaak adviseerde. Zij vond het genoeg als medewerkers om de twee jaar een VOG aanvragen. Minister Kamp schrijft samen met staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in een brief: ‘We hebben al eerder maatregelen genomen om de veiligheid van kinderen in de opvang te vergroten, zo controleren we meer risicogericht. Dit is een belangrijke volgende stap.'

Continue screening Het register wordt op basis van bestaande gegevens van gemeenten, UWV en de Kamer van Koophandel samengesteld en iedereen die in die lijst staat, wordt vanaf dan continue gescreend. Als in 2016 ook de stagiairs, uitzendkrachten en vrijiwilligers worden toegevoegd, is de kinderopvang één van de weinige branches die beschikt over een overzicht van alle medewerkers.

Strafbare feiten in het buitenland Nieuwe medewerkers in de kinderopvang zullen ook na de invoering van continue screening in 2013, voordat zij met hun werk beginnen, een VOG moeten overleggen die maximaal twee maanden oud is. Bij de VOG-aanvraag wordt zowel gekeken naar strafbare feiten in Nederland als in het buitenland.

Terug

Laatste nieuws

03.07
2018

Nieuwe meldcode kindermishandeling

De nieuwe meldcode kindermishandeling met afwegingskader gepresenteerd. Deze is geldig vanaf 1 juli ...

Lees meer

27.06
2018

Cijfers kinderopvang 1e kwartaal 2018

Hier vindt u een link naar de cijfers van de kinderopvang in het 1e kwartaal van 2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/06/25/cijfers-kinderopvang-eerste-kwartaal-2018

Lees meer

21.06
2018

Modelrapporten GOB en GO

De nieuwe modelrapporten voor gastouderbureaus en gastouders zijn bekend gemaakt door de Rijksoverheid. ...

Lees meer

Meer nieuws

 

Follow VGOB on Twitter