Nieuws

26.04.2015

Een Veilig Thuis

De 5 belangrijkste dingen die je moet weten over Veilig Thuis
Je weet vast dat het AMK en het SHG per 1 januari 2015 zijn samengevoegd tot Veilig Thuis. Veilig Thuis is nu het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Omdat iedere professional vroeg of laat te maken kan krijgen met vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld hebben wede 5 belangrijkste dingen die je moet weten over Veilig Thuis voor je op een rijtje gezet.

AMK SHG huiselijk geweld en kindermishandeling

 1. Wie kan terecht bij Veilig Thuis?

Bij Veilig Thuis kan iedereen terecht die hulp nodig heeft als het thuis niet veilig is: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren, professionals en andere omstanders. Veilig Thuis biedt advies en ondersteuning. En als het nodig is kun je er een melding doen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
2. Wat gebeurt er als je belt met Veilig Thuis?

Als je belt, word je gevraagd om je plaatsnaam in te spreken. Daarna kom je vanzelf terecht bij het steunpunt bij je in de buurt. Vervolgens krijg je een medewerker van Veilig Thuis aan de lijn. Die zal je vragen naar de reden van jouw zorg, naar de feitelijke signalen en naar de concrete stappen die al dan niet zijn gezet. Samen bespreken jullie eventuele vervolgstappen.
3. Wat gebeurt er met je melding?

Doe je een melding dan start Veilig Thuis een onderzoek. Er worden gegevens over het gezin verzameld die duidelijk moeten maken of er sprake is van een onveilige thuissituatie. Als de vermoedens door het onderzoek bevestigd worden, dan brengt Veilig Thuis passende hulpverlening op gang.
Als dit bij kindermishandeling niet lukt, dan wordt de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld om met een rechterlijk bevel de hulpverlening alsnog te kunnen starten.

 4. Hoor je nog iets terug na een melding?

Als je een melding gedaan hebt, dan behoor je binnen 6 weken een terugkoppeling te krijgen van Veilig Thuis. Gebeurt dat niet, neem dan zelf contact op als je wilt weten hoe de melding is afgehandeld.

 5. Is Veilig Thuis ook buiten kantoortijden bereikbaar?

Het nummer van Veilig Thuis (0800-2000) is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Is er direct gevaar? Bel dan direct 112.

 

Bron: website GOB Zoetermeer

Terug

Laatste nieuws

24.10
2017

Directe Financiering Kinderopvang

Hier leest u meer over de huidige status van de Directe Financiering Kinderopvang.

Lees meer

12.10
2017

Personenregister 2018

In de loop van het eerste kwartaal 2018 gaat het nieuwe personenregister kinderopvang van start. Alle ...

Lees meer

11.09
2017

Doorgeschoten overheidsbeleid kost banen gastouders

De VGOB heeft samen met andere branche partijen een persbericht geschreven naar aanleiding van de plannen van minister Asscher. Lees hier het volledig persbericht

Lees meer

Meer nieuws

 

Follow VGOB on Twitter