Nieuws

26.04.2015

Een Veilig Thuis

De 5 belangrijkste dingen die je moet weten over Veilig Thuis
Je weet vast dat het AMK en het SHG per 1 januari 2015 zijn samengevoegd tot Veilig Thuis. Veilig Thuis is nu het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Omdat iedere professional vroeg of laat te maken kan krijgen met vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld hebben wede 5 belangrijkste dingen die je moet weten over Veilig Thuis voor je op een rijtje gezet.

AMK SHG huiselijk geweld en kindermishandeling

 1. Wie kan terecht bij Veilig Thuis?

Bij Veilig Thuis kan iedereen terecht die hulp nodig heeft als het thuis niet veilig is: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren, professionals en andere omstanders. Veilig Thuis biedt advies en ondersteuning. En als het nodig is kun je er een melding doen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
2. Wat gebeurt er als je belt met Veilig Thuis?

Als je belt, word je gevraagd om je plaatsnaam in te spreken. Daarna kom je vanzelf terecht bij het steunpunt bij je in de buurt. Vervolgens krijg je een medewerker van Veilig Thuis aan de lijn. Die zal je vragen naar de reden van jouw zorg, naar de feitelijke signalen en naar de concrete stappen die al dan niet zijn gezet. Samen bespreken jullie eventuele vervolgstappen.
3. Wat gebeurt er met je melding?

Doe je een melding dan start Veilig Thuis een onderzoek. Er worden gegevens over het gezin verzameld die duidelijk moeten maken of er sprake is van een onveilige thuissituatie. Als de vermoedens door het onderzoek bevestigd worden, dan brengt Veilig Thuis passende hulpverlening op gang.
Als dit bij kindermishandeling niet lukt, dan wordt de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld om met een rechterlijk bevel de hulpverlening alsnog te kunnen starten.

 4. Hoor je nog iets terug na een melding?

Als je een melding gedaan hebt, dan behoor je binnen 6 weken een terugkoppeling te krijgen van Veilig Thuis. Gebeurt dat niet, neem dan zelf contact op als je wilt weten hoe de melding is afgehandeld.

 5. Is Veilig Thuis ook buiten kantoortijden bereikbaar?

Het nummer van Veilig Thuis (0800-2000) is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Is er direct gevaar? Bel dan direct 112.

 

Bron: website GOB Zoetermeer

Terug

Laatste nieuws

06.05
2020

FAQ openstellen gastouderopvang

Hier vindt u de FAQ met betrekking tot de openstelling van de gastouderopvang per 11 mei.

Lees meer

17.04
2020

Notitie voor gastouderbureaus en gastouders

Hier vindt u de notitie voor gastouderbureaus en gastouders over compensatie ouderbijdrage.

Lees meer

17.04
2020

Kamerbrief vergoeding eigen bijdrage

De Rijksoverheid heeft vandaag een kamerbrief gestuurd over de vergoeding van de eigen bijdrage van ...

Lees meer

Meer nieuws

 

Follow VGOB on Twitter