Nieuws

27.01.2016

Gastouderopvang toe aan verdere professionalisering

Familiaire opvang uitsluiten voor de kinderopvangtoeslag levert 75 miljoen op. De VGOB omarmt het gedachtegoed van minister Asscher om familie niet te subsidiëren als oppas. De gelden die hiermee vrijkomen kunnen ingezet worden voor verdere professionalisering van de gastouderopvang. Want met alleen een MBO2 Helpende Zorg en Welzijn diploma  en een EHBO diploma lever je nog geen professionele kinderopvang. Daar is meer voor nodig.

Iedere gastouder een erkend diploma in 2010 was de eerste  stap naar professionalisering van de gastouderopvang.  Kinderopvang speelt een grote en belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen van nu. Zij hebben als volwassenen in de 21e eeuw andere kennis en vaardigheden nodig dan die wij, hun opvoeders en verzorgers, zelf geleerd hebben. Dit vak begint nog steeds bij de baby, maar de opvoeding en ontwikkeling moet toe begeleiden naar een nieuwe wereld. Vandaar ook de grote discussie over het nieuwe onderwijs (Onderwijs 2032).  Inzichten over de ontwikkeling van kinderen en hun breinen vernieuwen  voortdurend. Om kinderen te kunnen helpen om relevante vaardigheden te ontwikkelen, zullen de verzorgers van die kinderen zich zelf continue moeten bijscholen.

Vorig jaar is de Brancheorganisatie Kinderopvang gestart met het opzetten van Permanente Educatie voor professionals in de kinderopvang. Ook de gastouderopvang  (VGOB)  gaat mee in dit traject, in het belang van ‘hun’ kinderen. Kennis die je na het behalen van je diploma hebt, kan met permanente educatie worden verdiept en uitgebouwd.  De gastouder   heeft een achterstand die nog ingehaald moet worden. Zij start met een MBO2 diploma met een mager pedagogische component. Er is een aanvulling nodig om pedagogisch te kunnen handelen als een professionele kinderopvanger, die systematisch en methodisch werkt aan de ontwikkeling van kinderen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuwste inzichten op het gebied van de ontwikkeling van het jonge kind. 

Door de oma,  die zich geregistreerd heeft als gastouder om uitsluitend haar eigen kleinkinderen op te vangen  uit te sluiten van overheidsfinanciering komt 75 miljoen beschikbaar voor bijscholing van gastouders die wel professioneel met kinderen werken en zich heel graag willen bijscholen.  De VGOB distantieert zich van het nieuw opgerichte Platform Gastouderopvang dat vandaag opgericht is dat als speerpunt heeft de subsidie  voor familiaire opvang te behouden.

Terug

Laatste nieuws

26.02
2018

Uitleg van structureel aanwezig met betrekking tot het personenregister

Hier vindt u de uitleg wat "structureel aanwezig" inhoudt met betrekking tot het personenregister.

Lees meer

26.02
2018

FAQ met betrekking tot het personenregister

Hier vindt u antwoord op ...

Lees meer

24.01
2018

Persbericht Landelijk Onderzoek Kwaliteit Kinderopvang (LKK)

De Brancheorganisatie Kinderopvang, het Platform Gastouderopvang en de VGOB hebben een gezamenlijk persbericht uitgebracht naar aanleiding van de publicatie van het Landelijk onderzoek Kwaliteit Kinderopvang (LKK) Het bericht kunt u hier lezen.

Lees meer

Meer nieuws

 

Follow VGOB on Twitter