Nieuws

27.01.2016

Gastouderopvang toe aan verdere professionalisering

Familiaire opvang uitsluiten voor de kinderopvangtoeslag levert 75 miljoen op. De VGOB omarmt het gedachtegoed van minister Asscher om familie niet te subsidiëren als oppas. De gelden die hiermee vrijkomen kunnen ingezet worden voor verdere professionalisering van de gastouderopvang. Want met alleen een MBO2 Helpende Zorg en Welzijn diploma  en een EHBO diploma lever je nog geen professionele kinderopvang. Daar is meer voor nodig.

Iedere gastouder een erkend diploma in 2010 was de eerste  stap naar professionalisering van de gastouderopvang.  Kinderopvang speelt een grote en belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen van nu. Zij hebben als volwassenen in de 21e eeuw andere kennis en vaardigheden nodig dan die wij, hun opvoeders en verzorgers, zelf geleerd hebben. Dit vak begint nog steeds bij de baby, maar de opvoeding en ontwikkeling moet toe begeleiden naar een nieuwe wereld. Vandaar ook de grote discussie over het nieuwe onderwijs (Onderwijs 2032).  Inzichten over de ontwikkeling van kinderen en hun breinen vernieuwen  voortdurend. Om kinderen te kunnen helpen om relevante vaardigheden te ontwikkelen, zullen de verzorgers van die kinderen zich zelf continue moeten bijscholen.

Vorig jaar is de Brancheorganisatie Kinderopvang gestart met het opzetten van Permanente Educatie voor professionals in de kinderopvang. Ook de gastouderopvang  (VGOB)  gaat mee in dit traject, in het belang van ‘hun’ kinderen. Kennis die je na het behalen van je diploma hebt, kan met permanente educatie worden verdiept en uitgebouwd.  De gastouder   heeft een achterstand die nog ingehaald moet worden. Zij start met een MBO2 diploma met een mager pedagogische component. Er is een aanvulling nodig om pedagogisch te kunnen handelen als een professionele kinderopvanger, die systematisch en methodisch werkt aan de ontwikkeling van kinderen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuwste inzichten op het gebied van de ontwikkeling van het jonge kind. 

Door de oma,  die zich geregistreerd heeft als gastouder om uitsluitend haar eigen kleinkinderen op te vangen  uit te sluiten van overheidsfinanciering komt 75 miljoen beschikbaar voor bijscholing van gastouders die wel professioneel met kinderen werken en zich heel graag willen bijscholen.  De VGOB distantieert zich van het nieuw opgerichte Platform Gastouderopvang dat vandaag opgericht is dat als speerpunt heeft de subsidie  voor familiaire opvang te behouden.

Terug

Laatste nieuws

06.05
2020

FAQ openstellen gastouderopvang

Hier vindt u de FAQ met betrekking tot de openstelling van de gastouderopvang per 11 mei.

Lees meer

17.04
2020

Notitie voor gastouderbureaus en gastouders

Hier vindt u de notitie voor gastouderbureaus en gastouders over compensatie ouderbijdrage.

Lees meer

17.04
2020

Kamerbrief vergoeding eigen bijdrage

De Rijksoverheid heeft vandaag een kamerbrief gestuurd over de vergoeding van de eigen bijdrage van ...

Lees meer

Meer nieuws

 

Follow VGOB on Twitter