Nieuws

07.10.2014

Laat de belasting van toeslagen bij de belasting

In de kranten zijn berichten verschenen over terugvordering van de teveel uitbetaalde kinderopvangtoeslag door de fiscus op ouders. “Terugvorderingen van tienduizenden euro’s zijn dagelijkse kost, maar de claims kunnen oplopen tot boven de ton”.  Dit is voor staatssecretaris Wiebes reden om te komen tot de volgende oplossing: ‘de kinderopvangtoeslag (weer) rechtstreeks overmaken naar de kinderopvanginstellingen’.

Naar onze mening wordt hiermee  het probleem  – te veel (of te weinig) uitbetalen van kinderopvangtoeslag – niet opgelost, maar wordt de afhandeling van aanvragen en mutaties van de toeslagen verplaatst van de belastingdienst toeslagen naar de individuele kinderopvangondernemer.
Het aantal terugvorderingen én nabetalingen zal hierdoor niet afnemen. Daarnaast blijft de ouder zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van gegevens en daarmee ook voor de ontvangst van het juiste bedrag aan toeslag.  Is de toeslag overgemaakt naar de een kinderopvanginstelling, die failliet gaat, wat helaas wel bijna dagelijkse kost is, dan is de ouder zijn toeslag kwijt.  Oftewel, de overheid zou hiermee ouders dwingen een financieel risico te nemen.

Voor Buitenhek was Wiebes uitspraak  reden om te kritisch te kijken naar  het aantal terugvorderingen van de kinderopvangtoeslag en heeft de terugvorderingen én uitbetalingen in 2012 en 2013 in beeld gebracht qua aantal, grootte en in aandeel van de totale uitbetaalde kinderopvangtoeslag. Volgens Buitenhek is er geen sprake van ‘dagelijkse kost’ als het gaat om terugvorderingen van tienduizenden euro’s maar er is zeker wel sprake van veel verrekeningen van kinderopvang toeslag, zeker in vergelijking met de andere toeslagen.

Buitenhek pleit voor een vereenvoudiging van de regeling door een terugvordering of nabetaling van € 100,- of minder af te schaffen. In 2011 waren er 55.000 terugvorderingen van minder dan € 100 per jaar. Dit aantal en het bijbehorende bedrag aan toeslag dat niet door overheid teruggevorderd wordt, wordt ruimschoots gecompenseerd door het aantal nabetalingen van € 100 of meer. In 2011 waren dat er 60.000. Bovendien is er voor de overheid een besparing mogelijk op én arbeidskosten én papier en porto. Het aantal verrekeningen kan ook nog eens gereduceerd worden door de volgende oplossing die Buitenhek bedacht heeft. Reduceer het aantal inkomensgroepen in de tabel kinderopvangtoeslag met de helft. Nu zijn er  69 inkomensgroepen in de tabel. Een verzamelinkomen dat door een ouder € 1,00 per jaar te laag of te hoog is ingeschat, leidt tot een kinderopvangtoeslag die enkelen tienden procenten hoger of lager is en dus tot een verrekening.

De VGOB kan zich helemaal vinden in de door Buitenhek voorgestelde oplossing. Laat de administratie rondom de toeslagen waar hij hoort, bij de belastingdienst toeslagen en laat kinderopvangondernemers doen waar zij goed in zijn: het opvangen van kinderen.

Het rapport ‘Feiten en fictie rond terugvorderingen van kinderopvangtoeslag’ is hier  te lezen.

 

 

Terug

Laatste nieuws

03.07
2018

Nieuwe meldcode kindermishandeling

De nieuwe meldcode kindermishandeling met afwegingskader gepresenteerd. Deze is geldig vanaf 1 juli ...

Lees meer

27.06
2018

Cijfers kinderopvang 1e kwartaal 2018

Hier vindt u een link naar de cijfers van de kinderopvang in het 1e kwartaal van 2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/06/25/cijfers-kinderopvang-eerste-kwartaal-2018

Lees meer

21.06
2018

Modelrapporten GOB en GO

De nieuwe modelrapporten voor gastouderbureaus en gastouders zijn bekend gemaakt door de Rijksoverheid. ...

Lees meer

Meer nieuws

 

Follow VGOB on Twitter