Nieuws

16.07.2012

Persbericht 16 juli 2012

Continue screening van werkers in de kinderopvang, een goede stap maar het moet nog beter!

In het voorjaar van 2013 wordt op basis van bestaande gegevens van gemeenten, UWV en de Kamer van Koophandel een bestand opgebouwd van mensen die in een kinderdagverblijf, als gastouder of in een peuterspeelzaal werken. Deze mensen worden vanaf dan continu gescreend. Stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers moeten voorlopig nog elke twee jaar een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. In 2016 zal er een centraal register zijn waarin iedereen is opgenomen die in de kinderopvang werkt, ook stagiairs, uitzendkrachten en  vrijwilligers. Vanaf dat moment kan iedereen die in de kinderopvang werkt volledig en continu gescreend worden.

De Vereniging GastOuderBranche juicht deze maatregel toe, spreekt hierbij wel de hoop uit dat er niet een tweede landelijk register kinderopvang in het leven geroepen gaat worden. De per 2005 ingestelde verplichting voor medewerkers in de kinderopvang om te beschikken over een VOG was maar een papieren veiligheid. De medewerker, in onze branche, de gastouder wordt éénmalig gescreend en mocht zij na afgifte van haar VOG de wet overtreden dan heeft dit geen gevolgen voor het uitoefenen van haar beroep. Dat per 2013 de Dienst Justitie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekijkt of iemand die met justitie in aanraking komt kan blijven werken in de kinderopvang vindt de VGOB een goede zaak. De VGOB heeft echter haar twijfels of het signaal dat vervolgens door deze dienst afgegeven wordt aan de gemeente en GGD opgepikt gaat worden.

Want weer komen er regels bij terwijl nu al onze ervaring is dat overtreden van regels niet in het hele land op gelijke wijze beboet worden. Een gastouderbureau dat zich strikt houdt aan de vele regels in de Wet Kinderopvang en de kosten die zij hiervoor maakt moet doorberekenen in haar bureaukosten ondervindt oneerlijke concurrentie ten opzichte van haar collega’s die het niet zo nauw nemen met deze Wet Kinderopvang. Met lede ogen zien leden van de VGOB aan dat hun klanten massaal weglopen naar de concurrent die tegen bodemprijzen gastouderopvang biedt en dit kan doen omdat de gemeente waarin dit bureau gevestigd is, niet handhaaft.

De VGOB is blij met deze continue screening, personen die de wet overtreden horen niet in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen thuis, maar dat geldt ook voor kinderopvang-instellingen en gastouderbureaus, die zich niet houden aan de Wet Kinderopvang.

Terug

Laatste nieuws

24.01
2018

Persbericht Landelijk Onderzoek Kwaliteit Kinderopvang (LKK)

De Brancheorganisatie Kinderopvang, het Platform Gastouderopvang en de VGOB hebben een gezamenlijk persbericht uitgebracht naar aanleiding van de publicatie van het Landelijk onderzoek Kwaliteit Kinderopvang (LKK) Het bericht kunt u hier lezen.

Lees meer

19.12
2017

Gastouderopvang aan huis en de wet Minimumloon

Gastouderopvang aan huis en de wet Minimumloon

De wijziging op de Wet Minimumloon ...

Lees meer

18.12
2017

Sectorrapport Kinderopvang

Vanaf vandaag is het Sectorrapoort Kinderopvang online te bekijken. Het is een objectief en onafhankelijk ...

Lees meer

Meer nieuws

 

Follow VGOB on Twitter