Nieuws

20.09.2012

Vraaguitval het hoogst in de gastouderopvang

De terugloop van het aantal kinderen in de kinderopvang speelt zich voor een groot deel af in de gastouderopvang. Hier is de grootste daling te zien ten opzichte van het eerste half jaar in 2011: 6 procent tegenover 4 procent in kinderdagverblijven en 1 procent in de bso.

Een logisch gevolg is dat het aantal gastouders ook harder gedaald is dan het aantal vestigingen in de bso waar het aantal locaties ongeveer stabiel is gebleven. Het aantal kinderdagverblijven groeit zelfs nog licht. Dit vermeldt staatssecretaris Paul de Krom die minister Henk Kamp tijdelijk vervangt voor o.a. de kinderopvangportefeuille.

Meevaller
Over het algemeen is de totale daling 8 procent ten opzichte van 2011. Dat betekent dat de vraaguitval in de kinderopvang groter is dan door minister Kamp van Sociale Zaken was begroot. Er is sprake van een budgettaire meevaller van 140 miljoen euro op de kinderopvang. De raming voor 2013 en 2014 wordt voorzichtig aangepast.

Achterstandswijken
Ouders met hogere inkomens laten de grootste daling zien in het gebruik van kinderopvang. Aan de andere kant neemt het gebruik van kinderopvang in achterstandswijken juist sterker af dan op landelijk niveau (-5% ten opzichte van -3%). Dat laatste kan ook te maken hebben met de hogere werkeloosheidscijfers in achterstandswijken.

bron: www.kinderopvangtotaal.nl

Terug

Laatste nieuws

03.07
2018

Nieuwe meldcode kindermishandeling

De nieuwe meldcode kindermishandeling met afwegingskader gepresenteerd. Deze is geldig vanaf 1 juli ...

Lees meer

27.06
2018

Cijfers kinderopvang 1e kwartaal 2018

Hier vindt u een link naar de cijfers van de kinderopvang in het 1e kwartaal van 2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/06/25/cijfers-kinderopvang-eerste-kwartaal-2018

Lees meer

21.06
2018

Modelrapporten GOB en GO

De nieuwe modelrapporten voor gastouderbureaus en gastouders zijn bekend gemaakt door de Rijksoverheid. ...

Lees meer

Meer nieuws

 

Follow VGOB on Twitter