Op 1 januari 2010 is de Wet Kinderopvang gewijzigd. Deze wijziging was nodig om oneigenlijk gebruik van het recht op kinderopvangtoeslag tegen te gaan. In februari 2009 is het wetsvoorstel ingediend. In de periode die daarop volgde is er veelvuldig overleg geweest met de politiek en de beleidsmakers waaraan de Vereniging GastOuderBranche haar bijdrage heeft geleverd.

De gesprekspartners op het gebied van kinderopvang bij het ministerie van OCW zijn de convenantpartijen. De convenantpartijen bestaan uit BOinK, de MO-groep en de BKN. De MO-groep en de BKN zijn de twee brancheverenigingen in de kinderopvang. Zij behartigen de belangen van al hun leden. Leden die kinderdagopvang aanbieden, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Bij hun onderhandelingen met de beleidsmakers van OCW hebben zij  rekening moeten houden met de belangen van leden die geen gastouderopvang aanbieden. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de wet zoals:

  • Het uurtarief dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt is voor gastouderopvang aanzienlijk lager dan voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang;
  • In het aantal kinderen dat een gastouder mag opvangen worden ook haar eigen kinderen in de leeftijd tot en met 10 jaar meegeteld;
  • De opvangruimte dient te allen tijde rookvrij te zijn, ook op momenten dat er geen opvang geboden wordt;
  • GGD inspectie op de opvanglocatie;
  • De gastouder moet voldoen aan opleidingseisen en wordt geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

De Vereniging GastOuderBranche hoeft bij haar inbreng bij de politiek geen rekening te houden met andere belangen dan alleen die van gastouderopvang.

De Vereniging GastOuderBranche pleit voor:

  • Koppeling van het aantal arbeidsuren van de ouders aan het aantal opvanguren van het kind;
  • Eén uurtarief dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt voor alle kinderopvangvormen;
  • Opname van gastouder in opleiding als beroepsbeoefenaar in de Wet Kinderopvang;

 

Laatste nieuws

03.07
2018

Nieuwe meldcode kindermishandeling

De nieuwe meldcode kindermishandeling met afwegingskader gepresenteerd. Deze is geldig vanaf 1 juli ...

Lees meer

27.06
2018

Cijfers kinderopvang 1e kwartaal 2018

Hier vindt u een link naar de cijfers van de kinderopvang in het 1e kwartaal van 2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/06/25/cijfers-kinderopvang-eerste-kwartaal-2018

Lees meer

21.06
2018

Modelrapporten GOB en GO

De nieuwe modelrapporten voor gastouderbureaus en gastouders zijn bekend gemaakt door de Rijksoverheid. ...

Lees meer

Meer nieuws

 

Follow VGOB on Twitter