Nieuws

01.06.2018

Administratieplicht ivm PRK

In verband met de invoering van het personenregister zijn houders van kindercentra en gastouderbureaus per 1 juli 2018 verplicht om in hun administratie naam, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) te bewaren van alle personen die zij moeten koppelen aan hun organisatie (VOG-plichtigen). De plicht om VOG’s in de administratie te bewaren, komt te vervallen.

Dit volgt uit een eerder dit jaar gepubliceerde regeling van de staatssecretaris van SZW: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-6054.html

Het is dus van belang  de administratie tijdig hierop aanpassen.

De GGD-inspecteur mag deze gegevens tijdens een inspectie opvragen bij de houder om de inschrijvingen en koppelingen in het personenregister te controleren.

Terug

Laatste nieuws

20.11
2019

Aanleveren gegevens belastingdienst

De belastingdienst heeft in de afgelopen weken een brief gestuurd naar alle houders van gastouderbureaus ...

Lees meer

01.11
2019

Kamerbrief verbetertraject kinderopvangtoeslag

Staatssecretaris van Ark heeft een brief gestuurd naar de 2e Kamer over de voortgang van het verbetertraject ...

Lees meer

01.11
2019

Besluit hoogte kinderopvangtoeslag 2020

De overheid heeft het maximale uurbedrag voor de kinderopvangtoeslag van 2020 bepaald. Hier ...

Lees meer

Meer nieuws

 

Follow VGOB on Twitter