Nieuws

13.12.2012

Bezuinigingen 2013 niet van de baan

Krimp in kinderopvangbranche, bezuinigingen niet nodig
De cijfers van het ministerie over het derde kwartaal 2012 laten zien dat het aantal kinderen in de kinderopvang met 4 procent is gedaald ten opzichte van 2011. Het aantal uren dat ouders afnemen is met 6 procent gedaald ten opzichte van 2011. Daarmee komt de totale krimp in de kinderopvangsector op 10 procent. In het eerste kwartaal van 2012 kwam de totale krimp op 6 procent, in het tweede kwartaal van 2012 bleek uit de cijfers van het ministerie een krimp van 8 procent. Brancheorganisatie Kinderopvang meet ieder kwartaal onder haar leden de vraaguitval. Daaruit bleek in oktober dat er landelijk sprake is van 15 procent minder vraag. De cijfers van het ministerie komen steeds dichter in de buurt van de cijfers vanuit de branche zelf. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft vorige week samen met verschillende partijen (VNO-NCW/MKB Nederland, FNV, Abvakabo FNV, CNV, MHP, Voor werkende moeders en Vergelijk de kinderopvang) een voorstel aan de Tweede Kamer aangeboden over het terugdraaien van de bezuinigingen voor 2013. Omdat het ministerie de komende jaren groei voorspelt in de begroting terwijl er in de praktijk sprake is van krimp zijn de voorgestelde bezuinigingen van 205 miljoen euro al behaald. Kabinet houdt vast aan voorgenomen bezuinigingen.

Deze week werd de begroting SZW behandeld in de Tweede Kamer. Dinsdag waren we nog hoopvol na het 1e debat over de begroting van SZW: er werd een toezegging gedaan door zowel VVD als PvdA om voor het 2e deel van het debat wat vandaag plaatsvond, samen met de oppositie partijen te bekijken of de bezuinigingen Kinderopvang 2013 konden worden teruggedraaid. Helaas het heeft niet zo mogen zijn, vandaag bleek dat een loze belofte. Volgens de Minister is het nu niet meer mogelijk om het terug te draaien omdat alle beschikkingen al zijn verstuurd, het te duur is dit terug te draaien en ouders hebben inmiddels zich t9ch al finaniceel ingesteld op de bezuinigingen! Wel de toezegging dat in het voorjaar de oorzaken en gevolgen van de bezuinigingen samen met de sector worden bekeken en naar een structurele oplossing zal worden gezocht (wellicht herzieningen van de kindregelingen).

Terug

Laatste nieuws

25.03
2020

Aangepaste Q&A

Hier ...

Lees meer

24.03
2020

Uitwerking compensatie eigen bijdragen ouders

Speciale aandacht voor gastouderopvang in de uitwerking van de compensatie eigen bijdragen ...

Lees meer

21.03
2020

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug

De rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat alle ouders ongeacht of ze opvang hebben gehad in de periode ...

Lees meer

Meer nieuws

 

Follow VGOB on Twitter