Nieuws

07.07.2015

Kwaliteit kinderopvang verder verhoogd en extra aandacht voor baby’s

anaf 2017 worden de kwaliteitseisen voor de kinderopvang en peuterspeelzalen verder verhoogd. Deze organisaties moeten zich meer richten op de ontwikkeling van kinderen en worden daar ook meer op beoordeeld.

Ook zullen de eisen vanaf dat moment beter aansluiten bij wat kinderen op een bepaalde leeftijd nodig hebben. Een mentor zal de ontwikkeling van een kind volgen en dit bespreken met de ouders en de school. Op die manier kan worden voorkomen dat kinderen achterstanden oplopen die zij later moeilijk inhalen. Verder wil minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat medewerkers specifieke scholing krijgen voor de verzorging van baby’s en mogen er minder wisselingen zijn van medewerkers op een babygroep. Dit schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij zijn plannen voor de kinderopvang beschrijft.

De minister vindt het contact tussen de medewerkers en ouders belangrijk. Daarom mogen er voortaan alleen in de pauze minder medewerkers op een groep staan. Nu is dat ook nog tijdens het brengen en halen van de kinderen toegestaan. Dit kan echter een goede overdracht tussen medewerkers en ouders in de weg staan.

Eerder gaf de minister al aan dat hij af wil van het afvinken van lijstjes bij het toezicht op de kinderopvang en dat het toezicht meer gericht moet zijn op de kwaliteit. Asscher: “Elk kind verdient een goede start. Goede kinderopvang helpt daarbij. Daarom investeert het kabinet het komende jaar 250 miljoen euro extra in de kinderopvang. Tegelijkertijd wordt de kinderopvang steeds verder verbeterd.”

De exacte invulling van de plannen is nog niet definitief. De minister heeft over de plannen overleg met de vakbonden en organisaties uit de sector zoals de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen (BoinK) en de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Voor gastouderopvang wordt eind dit jaar begonnen met het ontwikkelen van een nieuw toezicht.

Bron: www.rijksoverheid.nl


 

Terug

Laatste nieuws

20.11
2019

Aanleveren gegevens belastingdienst

De belastingdienst heeft in de afgelopen weken een brief gestuurd naar alle houders van gastouderbureaus ...

Lees meer

01.11
2019

Kamerbrief verbetertraject kinderopvangtoeslag

Staatssecretaris van Ark heeft een brief gestuurd naar de 2e Kamer over de voortgang van het verbetertraject ...

Lees meer

01.11
2019

Besluit hoogte kinderopvangtoeslag 2020

De overheid heeft het maximale uurbedrag voor de kinderopvangtoeslag van 2020 bepaald. Hier ...

Lees meer

Meer nieuws

 

Follow VGOB on Twitter