Nieuws

13.06.2012

Persbericht Bestuur VGOB

 

VGOB vindt uitspraak Kamp zorgwekkend

 

De bezuinigingen op de kinderopvang hebben er nog niet toe geleid dat veel ouders stoppen met werken. Dat schrijft minister Kamp aan de Tweede Kamer. Uit cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar blijkt dat het percentage werkende moeders zelfs licht is gestegen: van 70,5 naar 70,8. Wel is het aantal kinderen in de kinderopvang in het eerste kwartaal van 2012 gedaald met 3 procent. Kamp is daar blij mee: "Ouders betalen meer voor kinderopvang. Zij denken daardoor beter na of zij echt kinderopvang nodig hebben. Ze kijken eerder naar alternatieven zoals opvang door familie en vrienden."

 

Deze uitspraak van minister Kamp baart de Vereniging GastOuderBranche zorgen. Jarenlang zijn door zijn voorgangers miljarden geïnvesteerd in uitbreiding van kinderopvang in kwantiteit én kwaliteit, die met bezuinigingen van dit kabinet verloren gaan. Niet alleen het verloren gaan van investeringsgelden wordt door de VGOB betreurd maar ook dat deze regering kinderen de kans ontneemt zonder achterstand het basisonderwijs te betreden. Goede kinderopvang stimuleert de ontwikkeling van kinderen en met name spraak-en taalontwikkeling. Niet alleen van autochtone kinderen, maar zeker van allochtone kinderen, die met deze bezuiniging weer de kans lopen zonder één woord Nederlands te spreken voor het eerst naar school gaan.

 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de VGOB 7 juni jl. spraken leden hun ongeloof uit over de terugloop van 3% in de kinderopvang. Ook zij zien dat kinderdagverblijven in de buurt nood gedwongen groepen sluiten en pedagogisch werkers ontslaan. Er is zeker sprake van een verschuiving van de vraag naar kinderdagopvang naar gastouderopvang. Maar het betreft hier opvang van slechts enkele uren in de week, want ja, oma en de buurvrouw worden weer informeel ingezet. Terwijl mama werkt wordt er weer op het kind gepast en dat vindt de VGOB geen gezonde ontwikkeling.

 

Vertrouwd gezicht terug aan het roer

 

Tijdens de ALV dit jaar heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Vorig jaar heeft Carlien Langelaan vanwege gezondheidsredenen haar voorzitterschap neer moeten leggen en Hanneke van der Lei was een meer dan goede vervanger. Per 7 juni is Carlien Langelaan weer verkozen tot voorzitter van de VGOB.

 

 

Terug

Laatste nieuws

01.04
2020

Verlening maatregelen omtrent corona

De Rijksoverheid heeft op dinsdag 31 maart aangegeven dat de huidige maatregelen verlengd gaan worden ...

Lees meer

25.03
2020

Aangepaste Q&A

Hier ...

Lees meer

24.03
2020

Uitwerking compensatie eigen bijdragen ouders

Speciale aandacht voor gastouderopvang in de uitwerking van de compensatie eigen bijdragen ...

Lees meer

Meer nieuws

 

Follow VGOB on Twitter