Nieuws

20.09.2012

Vraaguitval het hoogst in de gastouderopvang

De terugloop van het aantal kinderen in de kinderopvang speelt zich voor een groot deel af in de gastouderopvang. Hier is de grootste daling te zien ten opzichte van het eerste half jaar in 2011: 6 procent tegenover 4 procent in kinderdagverblijven en 1 procent in de bso.

Een logisch gevolg is dat het aantal gastouders ook harder gedaald is dan het aantal vestigingen in de bso waar het aantal locaties ongeveer stabiel is gebleven. Het aantal kinderdagverblijven groeit zelfs nog licht. Dit vermeldt staatssecretaris Paul de Krom die minister Henk Kamp tijdelijk vervangt voor o.a. de kinderopvangportefeuille.

Meevaller
Over het algemeen is de totale daling 8 procent ten opzichte van 2011. Dat betekent dat de vraaguitval in de kinderopvang groter is dan door minister Kamp van Sociale Zaken was begroot. Er is sprake van een budgettaire meevaller van 140 miljoen euro op de kinderopvang. De raming voor 2013 en 2014 wordt voorzichtig aangepast.

Achterstandswijken
Ouders met hogere inkomens laten de grootste daling zien in het gebruik van kinderopvang. Aan de andere kant neemt het gebruik van kinderopvang in achterstandswijken juist sterker af dan op landelijk niveau (-5% ten opzichte van -3%). Dat laatste kan ook te maken hebben met de hogere werkeloosheidscijfers in achterstandswijken.

bron: www.kinderopvangtotaal.nl

Terug

Laatste nieuws

25.03
2020

Aangepaste Q&A

Hier ...

Lees meer

24.03
2020

Uitwerking compensatie eigen bijdragen ouders

Speciale aandacht voor gastouderopvang in de uitwerking van de compensatie eigen bijdragen ...

Lees meer

21.03
2020

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug

De rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat alle ouders ongeacht of ze opvang hebben gehad in de periode ...

Lees meer

Meer nieuws

 

Follow VGOB on Twitter